Gepard II

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach inicjatywy Gepard II łączącej wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Tytuł projektu

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zawierciu poprzez zakup nowych autobusów elektrycznych

 

Zakres inwestycji
  • zakup trzech autobusów elektrycznych,
  • modernizacja sieci elektro-energetycznej na terenie zajezdni,
  • zakup dwóch ładowarek typu plug-in, jednej ładowarki mobilnej oraz jednej ładowarki pantografowej.

 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 9 520 000,00 zł netto, w tym:
  • dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na poziomie 42,5% tj. 4 046 000,00 zł,
  • dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 42,5% tj. 4 046 000,00 zł,
  • pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 15% tj. 1 428 000,00 zł.

 

Opis projektu

W ramach projektu Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu zakupi 3 autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą ładowania oraz wykona niezbędne prace związane z dostosowaniem przyłącza energetycznego na terenie zajezdni, do planowanego podwyższonego poboru mocy. Zakup i wdrożenie nowych pojazdów wydatnie wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu generowanego przez system transportu publicznego miasta Zawiercia. Nowoczesny, przyjazny dla środowiska i komfortowo wyposażony tabor, zwiększy atrakcyjność transportu publicznego. Wyposażenie pojazdów będzie uwzględniało potrzeby osób z ograniczoną sprawnością, co przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego tej grupy mieszkańców.