Zarządzenie dot. ustalenia rodzajów biletów i wysokości opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów

Szanowni Podróżni,

 

Prosimy o zapoznanie się z przełomowym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zawiercie dot. ustalenia rodzajów biletów i wysokości opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską na terenie Gminy Zawiercie oraz gmin, na terenie których Gmina Zawiercie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartych porozumień komunalnych.

Treść zarządzenia jest dostępna TUTAJ