Kontakt

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Zawierciu

 

42-400 Zawiercie, ul. Polska 21

 

NIP 6492306385, REGON 365521704, KRS 0000637373

Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

TEL.: +48 326 723 411 , +48 326 723 412

E-MAIL: sekretariat@zkm-zawiercie.com.pl