O nas

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Zawiercie. Spółka została powołana w dniu 26 sierpnia 2016 r na mocy aktu założycielskiego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej Dagmary Torbus. Na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.12.1996 o gospodarce komunalnej dokonano likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu i wniesienia aportem wszystkich składników majątkowych do Spółki Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w zamian za udziały w tej spółce.

 

W dniu 30 września 2016 postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000637373.

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. jako operator realizuje zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

Siedzibą spółki jest miasto Zawiercie a teren działalności obejmuje miasto Zawiercie oraz inne gminy.