Ulgi

Zarządzenie numer: 2285 Z dnia: 11 grudnia 2023 W sprawie:ustalenia rodzajów biletów i wysokości opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską na terenie Gminy Zawiercie oraz gmin, na terenie których Gmina Zawiercie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartych porozumień komunalnych.

. Do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania