Ulgi

Zarządzenie numer: 1951 Z dnia: 13 marca 2023 W sprawie: W sprawie ustalenia rodzajów biletów i wysokości opłat za usługi przewozowe oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy Zawiercie oraz Gmin, na terenie których Gmina Zawiercie jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartych porozumień komunalnych. Do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania