Informacja dot. zwrotu papierowych biletów długookresowych

Szanowni Państwo,

Bilety w wersji papierowej, zakupione przed wprowadzeniem bezpłatnej komunikacji (obejmujące okres 1. kwartału 2024 r.) prosimy zwracać do punktów dystrybucyjnych.
W przypadku biletów elektronicznych prosimy o skorzystanie z adresu: zbiletem.pl/zwrot
W przypadku jakichkolwiek trudności ze zwrotem, prosimy o kontakt na adres e-mail: m.zaremba@zkm-zawiercie.com.pl