ZASADY ZWROTU BILETÓW KUPIONYCH PRZED 1 I 2024 (AKTUALIZACJA)

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dot. procedury zwrotów biletów kupionych przed dniem 01 stycznia 2024 r.

OSOBY FIZYCZNE – BILETY OKRESOWE
1. Bilety okresowe, imienne uprawniające do przejazdów po terenie Gminy Zawiercie oraz Poręba i Siewierz, zakupione przed dniem 01 stycznia 2024 podlegają zwrotowi. 
2. W przypadku zwrotu biletu pasażerowi, będącemu osobą fizyczną, zostanie zwrócona w gotówce kwota odpowiadająca niewykorzystanej wartości biletu, przypadająca po dniu 01 stycznia 2024 r. z pominięciem opłaty manipulacyjnej. 
3. Niezależnie od daty fizycznego zwrotu biletu, pasażerowi zostanie zwrócona kwota odpowiadająca niewykorzystanej wartości biletu, przypadająca po dniu 01 stycznia 2024 r.
4. Warunkiem koniecznym zwrotu opłaty jest zwrot biletu w wersji papierowej. 
5. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w kasie ZKM Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 21. 
6. Zwrotu biletu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Po tym terminie zwroty biletów nie będą przyjmowane. 
7. W przypadku biletów zakupionych dla osób małoletnich zwrot gotówki jest możliwy wyłącznie do rąk osoby pełnoletniej. 
8. Pisemne wnioski o zwrot opłaty za bilety składane w formie e-mailowej bądź korespondencyjnie nie będą rozpatrywane. 
9. Każdy zwrot biletu wymaga wypełnienia przez pracownika spółki „formularza zwrotu biletów”, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
10. Zwracane bilety podlegają unieważnieniu poprzez ich przekreślenie przez pracownika spółki. 
11. W celu umożliwienia pasażerom dokonania zwrotu biletów kasa ZKM w okresie od dnia 22 stycznia 2024 do dnia 29 lutego 2024 r. czynna będzie od wtorku do piątku w godzinach od 6:00-14:00, w poniedziałki w godzinach 9:00- 17:00. 

OSOBY FIZYCZNE – BILETY JEDNORAZOWE
1. Warunkiem koniecznym zwrotu opłaty jest zwrot biletu w wersji papierowej. 
2. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w kasie ZKM Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 21. 
3. Zwrotu biletu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Po tym terminie zwroty biletów nie będą przyjmowane. 
4. W przypadku biletów zakupionych dla osób małoletnich zwrot gotówki jest możliwy wyłącznie do rąk osoby pełnoletniej. 
5. Pisemne wnioski o zwrot opłaty za bilety składane w formie e-mailowej bądź korespondencyjnie nie będą rozpatrywane. 
6. Każdy zwrot biletu wymaga wypełnienia przez pracownika spółki „formularza zwrotu biletów”, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
7. Zwracane bilety podlegają unieważnieniu poprzez ich przekreślenie przez pracownika spółki. 
8. W celu umożliwienia pasażerom dokonania zwrotu biletów kasa ZKM w okresie od dnia 22 stycznia 2024 do dnia 29 lutego 2024 r. czynna będzie od wtorku do piątku w godzinach od 6:00-14:00, w poniedziałki w godzinach 9:00- 17:00. 

PODMIOTY INNE NIŻ OSOBY FIZYCZNE - BILETY OKRESOWE I JEDNORAZOWE
1. Warunkiem koniecznym zwrotu opłaty jest zwrot biletu w wersji papierowej. 
2. Zwrotu biletu można dokonać wyłącznie w kasie ZKM Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 21. 
3. Zwrotu biletu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r. Po tym terminie zwroty biletów nie będą przyjmowane.
4. Każdy zwrot biletu wymaga wypełnienia przez pracownika spółki „formularza zwrotu biletów”, którego wzór stanowi załącznik nr 1. 
5. Zwracane bilety podlegają unieważnieniu poprzez ich przekreślenie przez pracownika spółki. 
6. W celu umożliwienia pasażerom dokonania zwrotu biletów kasa ZKM w okresie od dnia 22 stycznia 2024 do dnia 29 lutego 2024 r. czynna będzie od wtorku do piątku w godzinach od 6:00-14:00, w poniedziałki w godzinach 9:00- 17:00. 
7. Zwrot wartości zwracanych biletów nastąpi według cen zakupu biletów poprzez korektę faktur zakupowych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zwracającego druki biletów w terminie do 7 dni od dnia dokonania fizycznego zwrotu niewykorzystanych druków biletów w siedzibie ZKM.
8. Dokumentem potwierdzającym dokonany zwrot druków biletów jest „formularz zwrotu biletów”, którego wzór stanowi załącznik nr 2, którego kopię opatrzoną pieczątką firmową wydaje się Zwracającemu, a oryginał pozostawia się w Spółce.

BILETY ZAKUPIONE ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI „z.biletem”
1. W przypadku biletów zakupionych elektronicznie za pośrednictwem aplikacji „z.biletem” zwrot odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. 
2. Bilety zakupione za pośrednictwem aplikacji „z.biletem” nie podlegają zwrotowi w kasie ZKM. 
3. W przypadku zwrotu biletu za pośrednictwem aplikacji pasażerowi zostanie zwrócona przelewem na numer rachunku, z którego była dokonywana płatność za bilet kwota odpowiadająca niewykorzystanej wartości biletu, przypadająca po dniu 01 stycznia 2024 r. z pominięciem opłaty manipulacyjnej. 
4. Niezależnie od daty złożenia dyspozycji zwrotu biletu w aplikacji, pasażerowi zostanie zwrócona kwota odpowiadająca niewykorzystanej wartości biletu, przypadająca po dniu 01 stycznia 2024 r.
5. Zwrot środków nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji zwrotu biletu w aplikacji.
6. Dyspozycji zwrotu biletu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r. 

W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązują informacje dostępne pod adresem: www.zkm-zawiercie.com.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych

Pliki do pobrania