Od 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką w komunikacji miejskiej

Przypominamy:

od 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywa się na terenie placówki leczniczej.

Więcej: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/bez-maseczki-i-kwarantanny