Koniec obowiązywania 100% ulgi na przejazdy obywateli Ukrainy (od 27 lipca 2022)

Informujemy, że z dniem 27 lipca 2022 r. przestaje obowiązywać 100% ulga (darmowy przejazd) dla obywateli Ukrainy (która została wprowadzona uchwałą nr LX/790/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/389/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej oraz stosowania ulg w przejazdach na liniach komunikacji miejskiej wykonywanych przez Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Zawierciu).

Tym samym przestają być honorowane paszporty lub inne dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy – prosimy o nabywanie biletów zgodnie z obowiązującym cennikiem.